Message:

11:16am 10-14-2016
Vejandh Gadhavi
जय माताजी

चारण समाज संगठन वेबसाइट द्रारा वर्तमान समय मुजब बहु ज सारू प्रयास करवामां आवेल छे जेनां माध्यम थी अवनवी माहिती बधाने सरळताथी मळी शके छे तेमज मोबाइल ऐप्लीकेशन पण बहु ज सारू बनाववामां आवेल छे
युवा पेढी ने रोजगार समाचार, साहित्य विगेरे जेवी माहिती मळी रहे छे